Účast na projektu REFLEX

 

Projektu REFLEX se prozatím účastní 15 zemí prostřednictvím univerzit a výzkumných institucí, které pod vedením ústavu ROA na Maastrichtské univerzitě vytvořily společné konsorcium. Účast 9 členských zemí EU/EFTA (Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Španělsko a Velká Británie) je financována Evropskou Unií (jako specificky zaměřený výzkumný projekt STREP 6. rámcového programu EU), účast zbývajících čtyř zemí (Švýcarska a Japonska, protože nejsou členskými státy EU/EFTA, Portugalska a České republiky, protože k projektu přistoupily až dodatečně) je financována z národních zdrojů nebo ze zdrojů ESF.

V České republice, která se do projektu REFLEX zapojila na podzim 2005, je řešitelem projektu tým složený se zástupců několika institucí: Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty UK (SVP PedF UK), Centra pro studium vysokého školství (CSVŠ), agentury Universitas a firmy Cinemax. V čele týmu stojí Jan Koucký, ředitel SVP PedF UK.

Zpět na REFLEX

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5