Trh práce

 

Analýza vývoje trhu práce je nezbytná součást komplexní analýzy, která umožňuje společně s opatřeními ve vzdělávací politice efektivní obsazování volných pracovních míst. Při analýzách trhu práce se Středisko vzdělávací politiky (SVP) zaměřuje jak na analýzu strany nabídky (pracovní síla) tak i poptávky (pracovní místa) trhu práce. Analýzy provádí nejen pro ČR, ale i pro státy Evropské unie. Pro tyto analýzy využívá především údajů Výběrového šetření pracovních sil a European Labour Force Survey.

Středisko vzdělávací politiky nejen analyzuje historický vývoj trhu práce (od roku 1995), ale vytváří i projekce očekávaného vývoje (v současné době do roku 2015), které průběžně aktualizuje o nová data. Své výstupy i metodologické postupy pravidelně porovnává se zahraničními studiemi.

Kvalifikační potřeby trhu práce

Projekt KONTAKT ME948 „Střednědobá projekce kvalifikačních potřeb trhu práce v Evropě“

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5