Výstupy projektu REFLEX

 

Následující zprávy a informace jsou z pochopitelných důvodů vázány na ukončení mezinárodního projektu REFLEX. Teprve po vydání oficiální závěrečné zprávy a zveřejnění datového souboru mezinárodním řešitelským týmem budou moci být zahraniční informace šířeny i v ČR. Do té doby jsou přístupné pouze soubory uvedené v sekci Ke stažení:

Vytvořené a využitelné databáze

• Vysoké školy/fakulty získají přístup k mezinárodní databázi o absolventech vysokých škol ve 13 zemích (Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Japonsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko a Velká Británie), kterou připravují v ústavu ROA na Maastrichtské univerzitě.

• Každá zúčastněná škola/fakulta dostane vlastní část databáze REFLEX s údaji o svých absolventech z let 2001 a 2002.

Zprávy a informace

• Na začátku roku 2007 bude publikována mezinárodní zpráva z projektu REFLEX, která uvede hlavní závěry analýz a komparativní zjištění z šetření absolventů a srovnání s výsledky projektu CHEERS z druhé poloviny 90. let.

• Na jaře 2007 bude zpracována Národní zpráva o výsledcích projektu REFLEX v České republice, srovnání s ostatními zeměmi, ale i srovnání jednotlivých škol, skupin fakult a oborů v rámci ČR, změny od konce 90. let (CHEERS) atd.

• Institucionální zprávy – profily jednotlivých vysokých škol/fakult, které si je mohou připravit samostatně nebo je na základě jejich žádosti zpracuje SVP PedF UK.

Perspektiva dalšího využití

Prostřednictvím projektu REFLEX lze tedy podrobně a navíc opakovaně mapovat, analyzovat, srovnávat a vyhodnocovat situaci a vývoj uplatnění absolventů na pracovním trhu nejen v ČR a v zahraničí, ale také na jednotlivých vysokých školách či fakultách.

Podpora vysokých škol/fakult ze strany SVP PedF UK bude zajišťována ve stejném rozsahu a na základě již připravených produktů i v následujících letech. Vzhledem k tomu, že bude využíván design a nástroje výzkumu z projektu REFLEX, nebudou zmiňované práce finančně náročné. Hlavně však bude možné začleňovat nové údaje do kontextu již vzniklé mezinárodní i české databáze a realizovat další srovnání a analýzy v čase, mezi školami i mezi zeměmi. Pochopitelně to všem zúčastněným přinese značnou přidanou hodnotu. Navíc je pravděpodobné, že koordinační činnosti budou i nadále hrazeny z prostředků ESF nebo jiných centrálních zdrojů.

Lze předpokládat, že zhruba za dalších 4–6 let bude na mezinárodní (evropské) úrovni zahájen opět obdobný projekt zaměřený na uplatnění absolventů vysokých škol.

Zpět na REFLEX V ČR

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5