Obsah a postup řešení evaluace SŠ

 

Tato část aktivity projektu bude realizována v tomto rozsahu a těmito kroky:

Velikost vzorku je dána počtem středních škol, které byly během posledních let předmětem standardních inspekčních návštěv, a které se rovněž účastnily programu Maturita nanečisto.

Výsledky programu CZVV Maturita nanečisto v roce 2005 a 2006 (a případně předchozích) budou na úrovni škol propojeny s odpovídajícími údaji o úspěšnosti absolventů škol v roce 2005 a 2006 (a případně předchozích) ve vstupu do terciárního vzdělávání (na základě údajů terciárních institucí z úlohy “Uchazeč“) respektive do zaměstnání (na základě údajů SSZ MPSV, které sbírají úřady práce ČR).

Kromě vzdělávacích výsledků budou zjišťovány i faktory, které je ovlivňují, a to především na základě výsledků standardních inspekčních návštěv provedených v posledních letech.

Z výsledků programu Maturita nanečisto, údajů o uplatnění absolventů a ze zjištění ČŠI budou vytvořeny dílčí databáze a spojeny navzájem.

Jednotlivé výsledky škol i jejich širší kontext budou propojeny do celkové databáze. Zjištěné rozdíly (mezi jednotlivými školami a mezi různými druhy škol a jejich žáky, mezi různými způsoby hodnocení) a změny hodnocení v čase budou analyzovány a interpretovány. Všech databází budou moci využívat všichni zapojení partneři.

Získané údaje budou po jejich předběžné analýze doplněny dotazníkovým šetřením na jednotlivých školách.

Zpět na AKTIVITA 1

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5