Výchozí otázky evaluace ZŠ

 

• Jaké jsou vztahy mezi výsledky různých způsobů hodnocení (zaměřených na kurikulum – CZVV – nebo na dovednosti – PISA) žáků posledního ročníků povinné školní docházky (tedy žáků jak základních škol, tak víceletých gymnázií) a jaký je jejich vztah ke zjištěním ČŠI?

• Jaké jsou celkové a strukturální podobnosti a odlišnosti mezi výsledky vzdělávání žáků jednotlivých základních škol a víceletých gymnázií, jaký vliv má na ně probíhající kurikulární reforma a jak významné jsou další faktory (rodinné zázemí žáků, sociální složení žáků školy, škola sama a její faktory)?

• Jaké je rozložení výsledků mezi jednotlivými školami a žáky, jak se liší profily jednotlivých škol, k jakým změnám dochází po roce 2000 a jaký je mezi nimi vztah? Co z toho vyplývá pro evaluaci práce škol ze systémového hlediska?

Zpět na AKTIVITA 1

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5