Obsah a postup řešení evaluace ZŠ

 

Tato část aktivity projektu bude realizována v tomto rozsahu a těmito kroky:

Poznatky ČŠI, a to i včetně výsledků inspekcí tématicky zaměřených na program PISA, na organizaci a fungování školy a na personální podmínky, budou získány z provedených inspekcí na základních školách a víceletých gymnáziích (předpokládá se cca 100 škol) a kde také budou použity nové hodnotící testy CZVV.

Současně budou provedena v posledním ročníku povinné školní docházky různě orientovaná měření výsledků vzdělávání žáků testy PISA a CZVV, jejichž některých výsledků předkládaný projekt rovněž využije. Jedná se o testy čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti PISA 2006 a o nové hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd (testy dovedností z českého jazyka, matematiky a studijních dovedností připravované CZVV v rámci projektu ESF Kvalita I).

Kromě vzdělávacích výsledků budou zjišťovány i faktory, které uvedené výsledky ovlivňují, a to na základě zjištění ČŠI, žákovských a ředitelských dotazníků PISA 2006 a žákovských dotazníků CZVV.

Ze získaných výsledků budou vytvořeny dílčí databáze (zjištění ČŠI, výsledky testů a dotazníků výzkumu PISA, výsledky testů a dotazníku CZVV) a to včetně získaných výsledků po roce 2000.

Dílčí databáze budou spojeny do celkové databáze. Zjištěné rozdíly (mezi školami a mezi různými druhy škol a jejich žáky, mezi různými způsoby hodnocení) a změny hodnocení v čase budou analyzovány a interpretovány. Všech databází budou moci využívat všechny spolupracující organizace.

Získané údaje budou po jejich předběžné analýze doplněny dotazníkovým šetřením provedeným na jednotlivých základních školách.

Zpět na AKTIVITA 1

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5