Kalendář projektu REFLEX v ČR

 

A) Připojení k projektu Reflex (srpen – září 2005)

V létě 2005 bylo SVP PedF UK kontaktováno ředitelem Centra pro výzkum vzdělávání a trhu práce Univerzity v Maastrichtu Rolfem van der Weldenem s nabídkou zajištění a koordinace projektu Reflex v České republice. Na zářijovém workshopu v rakouském Klagfenfurtu (26–28.9. 2005) Česká republika prostřednictvím SVP oficiálně přistoupila k mezinárodnímu projektu Reflex.

B) Příprava a studium materiál a dokumentů (říjen 2005 – leden 2006)

V těchto měsících celý řešitelský tým intenzivně pracoval na několika úrovních:

• Začal v pro tento projekt důležitých institucích upozorňovat na projekt Reflex, na jeho důležitost, výhody a široké možnosti uplatnění pro školy a fakulty.

• Komunikoval s mezinárodními koordinátory, studoval materiály ostatních států, překládal potřebné dokumenty a připravoval metodologii pro sběr dat v České republice.

• Navazoval spolupráci se školami a jednotlivými fakultami, rozesílal domumenty a materiály, zodpovídal dotazy.

C) Pracovní semináře a předání dotazníků (8.2. a 9.2 2006)

Pracovní semináře oddělily přípravné práce od terénních. Konaly se dne 8.února v AULE centra VUT v Brně a dne 9.února v AULE Pedagogické fakulty UK v Praze (PedF UK) vždy od 10.00 do 13.00. Bylo rozdáno více než 33 000 dotazníků a úvodních listů, detailně vysvětlen postup prací a zodpovězeny dotazy. Prezentace z pracovních seminářů ke stažení ZDE.

D) Příprava seznamu absolventů a jejich adres (do 1.3. 2006)

E) Vlastní výběr respondentů (do 7.3 2006)

F) Rozesílání a sběr zásilek (8.3. – 15.4. 2006)

• 8.3. Rozeslání zásilek

• 13.3. – 12.4. Přijímání a evidence odpovědních zásilek

• 22.3. Rozeslání upomínek

Podrobná metodika sběru dat ke stažení ZDE.

G) Kontrola dotazníků a jejich odeslání (závěr dubna 2006)

Ke dni 5.6. jsme ke zpracování získali 5942 správně vyplněných dotazníků, což odpovídá míře návratnosti na úrovni 22%. Po tomto datu stále přicházejí zbytky dotazníků.

H) Kódování otázek a nahrávání dotazníků (květen – červen 2006)

Od začátku květná probíhá kódování otevřených otázek, které je plně v kompetenci agentury Universitas. Poté následuje nahrávání dotazníků a vytvoření datového souboru. Z důvodu pozdějšího zapojení některých fakult se kódování a nahrávání prodlouží až do konce června.

I) Čištění dat a příprava finálních datových souborů (červenec 2006)

Příprava mezinárodního i českého datového souboru.

J) Distribuce částí databází jednotlivým fakultám (srpen 2006)

L) Vydávání dílčích i celkových analytických a závěrečných zprávy (září 2006 – červen 2007)

Podrobněji v kapitole Výstupy.

Zpět na REFLEX V ČR

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5