Kalendář projektu REFLEX

 

V současné době jsou již ve většině zemí zpracovány národní studie. Kvalitativní šetření proběhlo zatím v 5 zemích. V roce 2005 byla rovněž započata realizace terénní fáze kvantitativního šetření. Výstupy z analýz datových souborů jednotlivých států budou vydávány průběžně. Celá mezinárodní databáze tohoto projektu bude připravena v červenci 2006. A hned následně budou probíhat analýzy komparativního charakteru, které bude zpracovávat několik mezinárodních týmů. Výsledky všech částí výzkumu budou publikovány v druhé polovině roku 2006 a kompletní závěrečná zpráva bude vydána na počátku roku 2007.

V České republice odstartoval terénní sběr dat pro kvantitativní studii v únoru 2006. V současné době probíhá čištění, kódování a škálování dat. V září 2006 započne práce na analýzách, přípravě závěrečné zprávy a ostatních výstupů výzkumu. Projekt bude ukončen v první polovině roku 2007. Podrobněji o harmonogramu v ČR ZDE.

Zpět na REFLEX

vsmonitor

kvalifikacni potreby

Reflex

EG

zebricky VS

NEZAMĚSTNANÍ ABSOLVENTI VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v ČR: NABÍDKA A POPTÁVKA

Analýza vzdělávání
Kvalita II

Přidaná hodnota ve vzdělávání

ESLMCEE

Středisko vzdělávací politky
Malátova 17
150 00 Praha 5